FANDOM


แปลเมนู

MyPage

Mainmenu
About this image

0. ค่าพลังรวมของตัวละคร (47500) และระดับพลัง (24)

1. จัดอาวุธ/ตัวละคร/ซัมม่อน

2. เควส Co-op เล่นเป็นทีม (เล่นคนเดียวไม่ได้)

3. กาชา สุ่มตัวละครโดยใช้ mobacoin หรือใช้เพชรรุ้ง

4. สลับรูปตัวละคร เปลี่ยนรูปแสดงกลางจากคนในปาร์ตี้

5. กล่องของขวัญ

6. กล่องจดหมาย (จะเป็นข้อความแจ้งเตือนทั้งหลาย)

7. AP ค่าพลังที่ใช้เล่นเกม เพิ่มขึ้น 5 นาทีต่อหนึ่งหน่วย ความจุเพิ่มขึ้นตามเลเวล

BP ค่าพลังที่ใช้เข้าเล่น MutiBattle ห้อง Boss ที่คนอื่นสร้าง เพิ่มขึ้น 20 นาทีต่อหน่วย ความจุเต็ม 5 ลูก ไม่มีเพิ่ม

8. ไปเมนู Quest เนื้อเรื่อง และอื่นๆ

9. ไปเมนูเมือง แลกของ ทำอาวุธพิเศษ

10. บัพจากกิล

Menu

MyPageอัพเกรดเควส Co-opMenu
About this image

1. จัดการปาร์ตี้ (ตัวละคร อาวุธ อสูร)

2. อัพเกรด

3. เควส Co-op

4. กาชา

5. เมนูเควส

6. หน้าโปรไฟล์ (ของตัวเรา)

7. รูเรียโน๊ต (ใช้ดูข้อมูลที่เราหาได้)

8. กิลด์ (ในเกมส์นี้ ใช้คำว่า คิคูดัน ที่แปลว่า กลุ่มนักรบนภา)

9. ไอเทม (ของใช้ของทั่วไปและเทรชเชอร์)

10. ร้านค้า (แลกของ ทำอาวุธพิเศษ)

11. กล่องของขวัญ

12. รายชื่อ (ตัวละคร,อาวุธ,ซัมม่อน)

13. คลังเก็บของ (ต้องซื้อจากร้านค้า)

14. เพื่อน

15. เลือกเกาะ (ด่านตามเนื้อเรื่อง)

16. Option (ปรับเกม) & Help (ข้อมูลช่วยเหลือ)

Profile

Profilezz

Option

HelpOp
เมนูภาพ
HelpOp1
เมนูเสียง
HelpOp2
ปรับระบบข้อมูลการต่อสู้
HelpOp3
ปรับระบบเกม
HelpOp4
HelpOp5
เพื่อนและการมองเห็นข้อมูล
HelpOp6
Twitter
HelpOp7