FANDOM


ประเภท ไอเท็มในตู้กาชา ตู้กาชา
ตู้แรก ตู้ 2 ตู้ 3 ตั้งแต่ตู้ 4 ขึ้นไป
ของพิเศษประจำอีเว้น SSR 1 1 1 1
SR 1 1 1 1
SR 1 1 1 1
SR 1 1 1 1
อาวุธ SR เดวิลเอเลเม้นต์

(デビルエレメント)

1 1 1 1
R เดวิลเอเลเม้นต์ขนาดเล็ก

(プチデビルエレメント)

3 3 3 3
SR อาวุธอาร์คแองเจิ้ล 5 5 5 5
R อาวุธแองเจิ้ล 50 120 150 150
R อาวุธระดับ R 30 80 80 120
N อาวุธระดับ N 100 120 200 200
หินซัมมอน R หินซัมมอนแองเจิ้ล

(エンジェル)

30 50 60 60
R หินซัมมอนระดับ R 30 50 60 60
N หินซัมมอนระดับ N 100 120 200 200
ไอเท็ม - Soul seed 20 20 20 20
สมบัติ - สมบัติ [etc] 20 50 100 100
อื่นๆ - 10 หินสมบัติ (宝晶石) 5 10 10 10
- 100 รูปี 80 100 200 250
- 1000 แต้มอีเว้น 80 120 230 -
- 5 JP 40 40 60 -
รวมจำนวนของในตู้ 597 892 1382 1182
จำนวนตั๋วที่ใช้ในการล้างตู้ 1194 1784 2764 2364
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/Test_scenario?oldid=330"