FANDOM


1040000100
SSR Icon [不滅刃]デュランダル
ธาตุ Water Icon น้ำ ประเภท ดาบ Rank 10
HP Min 38 Max 263
Atk Min 410 Max 3035
Ougi
イリアスストライク ทำดาเมจธาตุน้ำ (ใหญ่มาก) / เพิ่มเกจไม้ตาย
Skill
霧氷の攻刃II เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุน้ำ (ใหญ่)
渦潮の技巧 เพิ่มโอกาส Critical (กลาง) เมื่อใช้ธาตุน้ำโจมตีธาตุที่ชนะทาง


ปลดปล่อยดาบ เพิ่มพลังโจมตีให้ทุกคนในปาร์ตี้ (สะสมได้)
ระยะเวลา 10 เทิร์น
เรียกใช้ เมื่อศัตรูอยู่ในสถานะ Overdrive ทำดาเมจตามธาตุผู้ใช้ (5 เท่า)
Cooldown 5 เทิร์น - 2 เกจ
การโจมตีปกติ ทำดาเมจเสริม (ธาตุน้ำ)
ป้องกัน  ?
4 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040000100?oldid=3796"