FANDOM


1040003100
SSR Icon [魂喰]ミストルテイン
ธาตุ Dark Icon มืด ประเภท ดาบ Rank 10
HP Min 32 Max 212
Atk Min 440 Max 2540
Ougi
ブレイザブリク ทำดาเมจธาตุมืด (ใหญ่มาก) / เพิ่มพลังป้องกัน
Skill
奈落の攻刃 เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุมืด (ใหญ่)
紅蓮の守護 เพิ่ม HP สูงสุดแก่ตัวละครธาตุไฟ (ใหญ่)


ปลดปล่อยดาบ เพิ่มพลังโจมตีธาตุมืดให้ทุกคนในปาร์ตี้ / เพิ่มความต้านทานธาตุแสง
ระยะเวลา 3 เทิร์น
เรียกใช้ ดูดเกจของศัตรูมาเป็นของตัวเอง (20%)
Cooldown 7 เทิร์น - 4 เกจ
การโจมตีปกติ ทำดาเมจเสริม (ธาตุมืด)
ป้องกัน ลดธาตุแสง (2 เทิร์น)
1 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040003100?oldid=3865"