FANDOM


1040003400
SSR Icon [極愛剣]バレンタインソード
ธาตุ Light Icon แสง ประเภท ดาบ Rank 10
HP Min 28 Max 173
Atk Min 325 Max 2025
Ougi
デア・パフューム ทำดาเมจธาตุแสง (ใหญ่มาก) / ฟื้นฟู HP ให้ผู้ใช้
Skill
天光の守護 เพิ่ม HP สูงสุดแก่ตัวละครธาตุแสง (ใหญ่)


ปลดปล่อยดาบ ฟื้นฟู HP ต่อเนื่องให้ทุกคนในปาร์ตี้ (สูงสุด 300)
ระยะเวลา 5 เทิร์น
เรียกใช้ สร้างบาเรียให้ทุกคนในปาร์ตี้
Cooldown 6 เทิร์น ระยะเวลา 3 เทิร์น 4 เกจ
การโจมตีปกติ ทำให้ติดสถานะหลงใหล (180 วินาที)
ป้องกัน สร้างบาเรีย
3 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040003400?oldid=3887"