FANDOM


1040900000
SSR Icon [羅鬼]阿修羅
ธาตุ Fire Icon ไฟ ประเภท คาตานะ Rank 10
HP Min 30 Max
Atk Min 455 Max
Ougi
六道之太刀・修羅 ทำดาเมจธาตุไฟ (ใหญ่มาก) / เพิ่มพลังโจมตี
Skill
紅蓮の攻刃II เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุไฟ (ใหญ่)
霧氷の攻刃II เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุน้ำ (ใหญ่)


ปลดปล่อยดาบ เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟให้ทุกคนในปาร์ตี้ / เพิ่มความต้านทานธาตุลม
ระยะเวลา 3 เทิร์น
เรียกใช้ เพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาศาล (เฉพาะตอนศัตรู overdrive / 1 ครั้ง)
Cooldown 6 เทิร์น ระยะเวลา 1 เทิร์น 3 เกจ
การโจมตีปกติ เพิ่มพลังโจมตี (สะสมได้)
ป้องกัน ลดพลังป้องกัน (สะสมได้) / เพิ่มเกจดาบ (+3)
1 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040900000?oldid=3781"